Name Level Quality Category
I80066
Dye: Aquamarine
- Common Dye
I80066
Dye: Aquamarine (Bound)
- Common Dye
I80083
Dye: Baby Blue
- Common Dye
I80083
Dye: Baby Blue (Bound)
- Common Dye
I80086
Dye: Black
- Common Dye
I80086
Dye: Black (Bound)
- Common Dye
I80082
Dye: Brick Red
- Common Dye
I80082
Dye: Brick Red (Bound)
- Common Dye
I80059
Dye: Burgundy
- Common Dye
I80059
Dye: Burgundy (Bound)
- Common Dye
I80071
Dye: Canary Yellow
- Common Dye
I80071
Dye: Canary Yellow (Bound)
- Common Dye
I80070
Dye: Chiffon Yellow
- Common Dye
I80070
Dye: Chiffon Yellow (Bound)
- Common Dye
I80058
Dye: Coffee Brown
- Common Dye
I80058
Dye: Coffee Brown (Bound)
- Common Dye
I80065
Dye: Coral Pink
- Common Dye
I80065
Dye: Coral Pink (Bound)
- Common Dye
I80063
Dye: Cotton Candy
- Common Dye
I80063
Dye: Cotton Candy (Bound)
- Common Dye
I80061
Dye: Crimson
- Common Dye
I80061
Dye: Crimson (Bound)
- Common Dye
I80067
Dye: Forest Green
- Common Dye
I80067
Dye: Forest Green (Bound)
- Common Dye
I80084
Dye: Fuschia
- Common Dye
I80084
Dye: Fuschia (Bound)
- Common Dye
I80085
Dye: Gray
- Common Dye
I80085
Dye: Gray (Bound)
- Common Dye
I80062
Dye: Hot Pink
- Common Dye
I80062
Dye: Hot Pink (Bound)
- Common Dye
I80057
Dye: Khaki
- Common Dye
I80057
Dye: Khaki (Bound)
- Common Dye
I80078
Dye: Lavender
- Common Dye
I80078
Dye: Lavender (Bound)
- Common Dye
I80069
Dye: Lime Green
- Common Dye
I80069
Dye: Lime Green (Bound)
- Common Dye
I80080
Dye: Magenta
- Common Dye
I80080
Dye: Magenta (Bound)
- Common Dye
I80072
Dye: Marigold
- Common Dye
I80072
Dye: Marigold (Bound)
- Common Dye
I80060
Dye: Marsala
- Common Dye
I80060
Dye: Marsala (Bound)
- Common Dye
I80068
Dye: Mint Green
- Common Dye
I80068
Dye: Mint Green (Bound)
- Common Dye
I80076
Dye: Navy Blue
- Common Dye
I80076
Dye: Navy Blue (Bound)
- Common Dye
I80073
Dye: Papaya
- Common Dye
I80073
Dye: Papaya (Bound)
- Common Dye
I80064
Dye: Pink
- Common Dye
I80064
Dye: Pink (Bound)
- Common Dye